A hangszerkészítés hagyományait feleleveníteni, a hangszerkészítők következő nemzedékét a múlt értékeivel megismertetni: ezért hoztuk létre 1993-ban nemzetközileg is akkreditált és bejegyzett iskolánkat.

Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, résztvételét, akik hozzánk hasonlóan fontosnak tartják a nagy múltú hangszerkészítő mesterséget.

Célunk nemcsak egy régi szakma életben tartása, hanem nemzetközi szintű felfejlesztése, hogy piacképes végzettséget biztosítsunk tanítványainknak.

A három éves képzés végeredményeként olyan elméleti és gyakorlati felkészültséget adunk, amivel azonnal, önállóan érvényesülhetnek a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon.
Tanítványaink sikerrel helyezkednek el, ma Magyarország mellett már Írország, Anglia, Németország, Finnország, Románia és Kanada is dicsekedhet a Turcsák-tanítványok kiváló teljesítményével műhelyekben, zeneiskolákban és hangszerboltokban egyaránt.

Pedagógiai program – Mi másképpen csináljuk!

Iskolánkban személyiség központú oktatással, folyamatos önfejlesztéssel, a munkasikerek élményén keresztül fejlesztjük a tanulókban a szakma iránti szeretetet. A tanulókat olyan gyakorlati és elméleti ismeretekkel, jártasságokkal és kézségekkel ruházzuk fel, amelyek képessé teszik őket szakmájuk munkaköreinek szakszerű és balesetmentes ellátására. Ennek egyik legfőbb alapfeltétele intézményünkben a partnerközpontú kapcsolat létrehozása, amelynek kialakításához fontos szerepet szánunk a hangulati kommunikációnak.

Előképzésre iskolánkban is van lehetőség, a tanulmányok 3 évig tartanak felsőszintű szakképzés formájában, félévente vizsgákra kerül sor, a képzés végén OKJ-s bizonyítványt kapnak a tanulók, a szakvizsga letételét követően.
Fontos, hogy a jelentkező legalább egy hangszeren játszon.
A képzés önköltség térítéses.

Hasznos információk

A nappali képzésben tanulóink heti négy nap gyakorlati és egy nap elméleti oktatásban részesülnek, igényeikhez alkalmazkodó, rugalmas időbeosztásban.

  • Az iskola minden szükséges eszközt: tankönyvet, anyagot és szerszámot biztosít a tanulóknak.
  • Reggel 8-tól tartjuk a foglalkozásokat.
  • „Kisvizsgákat” negyedévente, vizsgákat félévente kötelező letenni.
  • Három éves szakképzés után vizsgabizottság előtt szakmunkás vizsga letétele mellett bizonyítványt, okleveletkap a tanuló.

Minden embernek meg kell adni a lehetőséget, hogy azzá válhasson amivé rendeltetett.

Turcsák Tibor

hangszerkészítő mester

Felvételi követelmények

A „Turcsák Hangszerépítő Kézművészeti Akadémia” Szakközépiskola (OM szám: 200000, Cím: 1092. Budapest, Ráday utca 38.) minden évben felvételt hirdet Vonós – Pengetős hangszerkészítő és javító szakon, érettségivel rendelkező és legalább egy hangszeren játszó végzős fiatalok számára. Iskolánk felvételi előkészítő képzést biztosít a felvételi követelményeknek még nem megfelelő, de tehetséges és komoly szakmai elhivatottságot érző jelentkezők számára. Az előképzés és a tényleges képzés is egyaránt önköltség-térítéses.

Felvételi követelmények a tényleges képzésre:

  • Iparművészeti szakközépiskolai végezettség
  • Egy idegen nyelv középszinű ismerete
  • Asztalos- faipari alapismeretek
  • Kézügyesség, kreativitás, rátermettség
  • Vonós, vagy pengetős hangszer ismerete
  • Elhivatottság